huurwoningen
De vergunning is inmiddels verleend en de sloopwerkzaamheden afgerond. Binnenkort start de nieuwbouw van 47 nieuwe huurwoningen van woningcorporatie Thus Wonen in de Hoedemakerspolder in Dokkum. In de afgelopen jaren werd er door woningcorporatie Thus Wonen al flink in de wijk geïnvesteerd en ook de komende jaren is dat het geval. Het gaat om 47 nieuwe huurwoningen aan de Hoedemakersweg, Prof. U. Huberstraat, van Kleffensstraat en in de G. Posthumastraat. 

Derde bouwbedrijf
De woningcorporatie kiest voor het derde bouwbedrijf dat zich in de wijk mag laten zien. Bouwbedrijf van Wijnen was eerder in Dokkum actief, maar het vervolg van de nieuwbouw in de wijk werd aan het bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum gegund. De 47 woningen worden door Jorritsma Bouw gebouwd. Het gaat om 26 levensloopbestendige woningen en 21 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. De Hoedemakerspolder heeft al een hele metamorfose ondergaan door groot onderhoud en inmiddels gerealiseerde nieuwbouw. Met deze nieuwbouw woningen wordt er weer een stap gezet in het verder vernieuwen van de wijk. Jorritsma is overigens niet voor het eerst actief in de wijk. Het bedrijf deed het onderhoud aan de binnenzijde van 136 woningen in opdracht van Thús Wonen.


Honderden woningen aangepakt
In de periode van 2013 tot en met 2020 worden ongeveer 300 woningen van Thús Wonen aangepakt. Een deel wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw, een groot deel wordt opgeknapt en sommige woningen zullen worden verkocht. Er is jarenlang gesproken over het opknappen van de Hoedemakerspolder. In 2013 werd eindelijk gestart met groot onderhoud van de woningen en werden de plannen in 9 deelgebieden opgedeeld en met de bewoners besproken.

Deel dit bericht: