Bijzondere vondsten tijdens verbouwing Bonifatiusbrouwerij


Tijdens de verbouwing van het monumentale pand aan de Diepswal 5 in Dokkum tot Bonifatiusbrouwerij zijn een aantal bijzondere vondsten gedaan. Eerder werden al resten van een krant uit 1819 en een tegeltableau gevonden dankzij het zorgvuldig strippen van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Op zolder werd door de timmerman van het bouwbedrijf recent nog meer gevonden. Een oude koffer, hoed, diverse andere attributen en een brief met een bekend handschrift deden Annemarie Terpstra en haar broer Arjen Terpstra besloten om dinsdagmiddag de attributen eens goed te bekijken. Dat handschrift had toch wel iets bekends.

Met zijn zessen 
Van 1939 tot 1952 woonde de familie Terpstra met zijn zessen in het pand op de Diepswal. Dat was passen en meten in het pand, dat destijds ook nog een stuk smaller was. Op de benedenverdieping had de familie jarenlang een winkeltje in manufacturen. Het pand is inmiddels helemaal gestript, toch is nog goed voor te stellen hoe het er vroeger uit moet hebben gezien. Op de eerste verdieping zat vroeger zowel de keuken als de woonkamer. “En dat had je hier ook nog een aantal inbouwkasten”, laat Terpstra zien. Slapen deed men met zijn zessen op de zolder. “Hier stond het bed van mij ouders, daar sliepen dan ook twee kinderen bij in”, vertelt hij verder. Het zoldertje is inmiddels helemaal gesloopt. Het is niet meer te zien, maar er zat een luik in zodat Terpstra – actief in het verzet – zich kon verstoppen voor de Duitsters. Op diezelfde zolder werd van alles gevonden.

Onder de loep
Het duo durft de gevonden spullen bijna niet aan te raken, want die vallen bijna uit elkaar. “Het zou heel mooi zijn wanneer dit bewaard zou kunnen blijven”, vindt Annemarie. Ondertussen heeft Arjen een grote loep tevoorschijn gehaald om de gevonden brieven goed te kunnen bekijken. Het handschrift deed denken aan het handschrift van ouders Terpstra en Arjen heeft een schrift mee met de beide handschriften te kunnen vergelijken. Jaartallen uit 1800, iets over boeken en courtages. Nee, deze brieven stammen vermoedelijk uit voor 1939, toen de familie nog niet in het pand woonde. “ik kan hier niets in vinden wat op het handschrift van mijn ouders lijkt”. Er is nog nader onderzoek nodig om te bepalen wat voor brieven het precies zijn.

Bonifatius stadsbrouwerij
Afgelopen 20 oktober heeft Adema Architecten de omgevingsvergunning ontvangen voor Diepswal 5 te Dokkum, de nieuw te bouwen Bonifatius Brouwerij. Deze vergunning richt zich op de verbouw van het pand. Aan de Diepswal 5 in Dokkum zal de kleinste stadsbrouwerij van Nederland geopend worden, waar experimenteel kan worden gebrouwen door o.a. leden van de Stichting Dockumer Biergilde en van waaruit de rijke bierhistorie van Dokkum uitgedragen zal worden. In het proeflokaal kunnen de brouwsels tevens worden gedronken. Deze locatie is in het leven geroepen om het cultuurtoerisme te stimuleren en een verbinding te zijn tussen de Bonifatiuskapel, het Museum Dokkum (met zijn Bonifatius-expositie) en de Markt, waar de contouren van de oude Bonifatiusabdij weer zichtbaar zullen worden: op deze locatie werd immers ooit het eerste Bonifatiusbier gebrouwen. Annemarie Terpstra wordt tevens vrijwilliger bij het runnen van het proeflokaal.

De eerdere vondsten: 

Deel dit bericht:

Fietsbrug Grootdiep komt er: bezwaren ongegrond

2016fietsbrug
De beweegbare fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep is weer een stap dichterbij. Het advies van de bezwarencommissie is om de ingediende bezwaren tegen de brug ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te houden. Het college van burgemeester en wethouders besluit in haar vergadering van 1 november of ze dat advies overneemt. Er werden vijf bezwaren tegen de realisatie van de brug ingediend, de commissie vond alleen de bezwaren van de Watersportvereniging Dokkum en de heer Folkertsma van belang. De overige bezwaarmakers woonden te ver van de brug of hadden geen naam en adresgegevens bij de bezwaren ingediend. Een nieuwe datum voor de aanleg van de brug is nog niet bekend.

Vertraging
Op 14 september hield de bezwaarcommissie van de gemeente aan hoorzitting over de kwestie.  De start van de aanleg van de brug kon ook niet voor die tijd beginnen. Eerder sprak de gemeente erover dat uiterlijk in augustus 2017 de nieuwe brug gerealiseerd zou moeten zijn. De heer Folkertsma had de meeste bezwaren tegen de aanleg van de nieuwe brug. Hij vreesde voor zijn privacy, geluidsoverlast en vond dat er betere alternatieven voor de brug waren.  Hij stelde dat het plan in strijd was met het bestemmingsplan is, dat er geen akoestisch onderzoek was gedaan en dat er door het college onvoldoende gemotiveerd werd waarom de brug er moet komen. De namens de Watersportvereniging Dokkum naar voren gebrachte argumenten gingen met name de doorvaarthoogte van de brug. Het college werd verzocht te onderzoeken of de brug een doorvaarthoogte kon krijgen van 3 meter. De commissie adviseert nu om de bezwaren ongegrond te verklaren. De commissie adviseert wel in om in te gaan op de afwegingen betreffende het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouwhoogte en op de gekozen doorvaarthoogte.

Bezwaar ongegrond
De commissie vindt het net als het college logisch dat de bouw van de brug voor de woonsituatie van de heer Folkertsma nadelig is. “Hij zal onmiskenbaar meer geluid en licht ervaren en zijn privacy zal mogelijk nadelig worden beïnvloed ten gevolge van de uitvoering van het plan”, zegt de commissie. Toch is dat voor de bezwarencommissie geen geldige reden om de brug niet te bouwen. “Daarmee is echter nog niet gezegd dat er sprake is van een woonsituatie, die onevenredig in het gedrang komt, zodat de beperking die de planwetgever heeft opgelegd in de weg staat aan het verlenen van de omgevingsvergunning. Hiervan is naar het oordeel van de commissie geen sprake.” De verslechtering van de woonsituatie van staat vast, maar het algemeen maatschappelijk belang bij de bouw van de brug ook. Dit is volgens de commissie ook voldoende onderbouwd, ook al vindt de heer Folkertsma van niet.

Lang gekoesterde wens
Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As. De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep wordt volgens de gemeente ook aangelegd om het knelpunt van verkeersveiligheid op de Schreiersbrug aan te pakken. Het fietsverbod over die brug blijft dan ook van kracht totdat de nieuwe brug er is. Dat verbod stelt overigens weinig voor. Er wordt niet op gecontroleerd en veel fietsers negeren dagelijks de verbodsborden.

Grijze brug
Het adviesbureau dat in opdracht van de gemeente met het ontwerp aan de slag ging spreekt van: “Een plank over het Dokkumer Grootdiep, waardoor het doorgaande karakter van waterloop en zeedijk zo min mogelijk wordt aangetast”. De brug heeft één balanspriem, dit geeft een stoer en robuust beeld dat past bij de maat en schaal van het landschap van het Dokkumer Grootdiep. Door alle stalen delen te voorzien van een antracietgrijze kleur  zal de brug herkenbaar zijn en tevens een rustig maar stoer beeld genereren verwacht het bureau verder. De nieuwe brug gaat 1,7 miljoen euro kosten blijkt uit de aanbesteding. De gemeente had 1,3 miljoen euro begroot.

Lees ook:
College: grijze fietsbrug bij Dongeradyk en niet bij Stern
Deal met provincie: fietsbrug over Grootdiep

Bijlage:
advies september 2017 binnenplans fietsbrug zonder adressen

Deel dit bericht:

Dokkumse aan de slag als kindcoach bij echtscheidingen


Voor kleuterjuf Josje Hanemaaijer uit Dokkum start de herfstvakantie met een nieuwe uitdaging. Naast haar baan als juf op CBS de Regenboog, gaat ze van start als kindcoach bij echtscheidingen.
“Ik heb acht jaar in groep 3 gewerkt. Met name daar zag ik wat een scheiding met kinderen doet. De kinderen stralen vaak een sfeer van verdriet en eenzaamheid uit. Daar kwam bij mij de wens om iets voor deze kinderen te kunnen betekenen.” Met zowel een kinderworkshop voor kinderen in de basisschoolleeftijd als aandacht voor kinderen in de puberleeftijd is de kersverse kindcoach er echt voor de kinderen.

Steuntje in de rug
Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ook voor kinderen is de scheiding een stressvolle periode. Alles wat vertrouwd was, komt op de kop te staan. Kinderen hebben veel vragen en worden heen en weer geslingerd tussen bezorgdheid om hun ouders en hun eigen verdriet. Josje Hanemaaijer: “Mijn wens is om heel veel kinderen een steuntje in de rug te geven om de scheiding van hun ouders enigszins te kunnen verwerken. Je ziet vaak dat ze de ouders niet willen belasten met hun eigen onzekerheden en ze proberen zelf hun weg te vinden.”

Zandkastelenprogramma®
Met het Zandkastelenprogramma® is het doel om kinderen (6 – 17 jaar) te helpen bij het verwerken van de scheiding. “Toen ik op internet het Zandkastelenprogramma® tegenkwam, was het besluit snel genomen en heb ik de training in Hardinxveld Giessendam gevolgd.” Het programma komt uit Amerika en daar is het in verschillende Staten verplicht gesteld, omdat gebleken is dat het werkt. De kinderworkshop is een middag of ochtend en duurt 3,5 uur. In deze groepstraining is het fijn om samen met lotgenootjes te praten en werkvormen te doen. Dit geeft een gevoel van erkenning en herkenning.

Meer informatie:
www.josjehanemaaijer.nl 

Foto: Anne Droogsma

Deel dit bericht:

In 2018 weer tulpen en bloemen in Dokkumer binnenstad


In 2018 zijn er op de Dokkumer Bolwerken weer diverse tulpen en andere bloemen te zien. De stichting Dokkum Tulpenstad heeft de plannen voor de komende jaren ‘Dokkum Tulpenstad’ klaar. Een langere bloeitijd, namelijk zo’n drie tot vier maanden, veel minder beschadiging aan de grasmatten op en om de bolwerken en bollen die meerdere jaren meegaan is de insteek. Vanaf half februari zijn eerst de sneeuwklokjes te zien op de Bolwerken, zo laat voorzitter Peter Sauermann van de stichting Dokkum Tulpenstad weten. “De tulp komt zo ongeveer als laatst”. Toch houdt de stichting vast aan naam Dokkum Tulpenstad, omdat die naam in de afgelopen jaren een begrip is geworden. Naast de bloemenpracht in het centrum, worden er ook nabij de Bonifatiuskapel bloembollen geplant.

Meerjarige bolbloemen
De stichting is druk bezig om de bolwerken en de binnenstad in het voorjaar te voorzien van 2250 vierkante meter aan bloemenperken en 43 bloemschalen met een verscheidenheid aan bolbloemen. In tegenstelling tot voorgaande edities wordt gebruik gemaakt van meerjarige bolbloemen zodat in de binnenstad tot wel tien jaar een bloemenpracht opkomt met minimale bij-planting van nieuwe bollen. Daarnaast is gekozen voor een verscheidenheid in soorten bloembollen die er voor zorgen dat de bloeiperiode van februari tot halverwege mei bestrijkt en daarnaast goed zijn voor de biodiversiteit van de regio. Er wordt samengewerkt met een professioneel bedrijf dat de bollen deels machinaal kan planten. “Ik heb vandaag het bedrijfs de eerste locaties doorgegeven”, vertelt Sauermann.

Stap terug
Omdat de tulpen de Dokkumer bolwerken tijdens voorgaande edities aantasten, moest de stichting Dokkum Tulpenstad in 2015 noodgedwongen een stap terug doen. Er werden destijds zo’n 300.000 bloembollen geplant, maar een presentatie die aan de Keukenhof deed denken wordt niet opnieuw zo gedaan. Er worden nog wel ongeveer evenveel bollen geplant, alleen dan in verschillende bloemsoorten. Dat vraagt eenmalige een grote investering. De gemeente Dongeradeel stelde een subsidie beschikbaar en ook werd er subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipfûns van de provincie. Daardoor kan er in 2018 weer volop van de bloemenpracht in Dokkum worden genoten.

Zaterdag in de binnenstad
Aanstaande zaterdag 21 oktober staat Stichting Dokkum Tulpenstad met een kraam in de binnenstad van Dokkum. Aan de Bargemerk worden van 11 tot 4 uur bloembollen van onder andere verwilderingstulpjes, krokussen, narcissen en scilla’s verkocht ter behoeve van het bloemenspektakel dat in 2018 de stad te wachten staat. Geïnteresseerden kunnen daarnaast informatie krijgen over het project.

Deel dit bericht:

Tijd voor opknapbeurt oude muziekschool


Het wordt tijd dat de  wordt opgeknapt. De buurt klopte aan bij raadslid Lolke Folkertsma (FNP), die donderdagavond vragen stelde tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. Het gebouw is nog eigendom van de gemeente Dongeradeel, maar is sterk verwaarloosd. In de Dokkumer binnenstad wordt vanwege de intocht van Sinterklaas die op landelijke televisie wordt uitgezonden voor tienduizenden euro’s aan het opknappen van de kades gewerkt. Voor Folkertsma was het daarom onbegrijpelijk dat de gemeente niet het goede voorbeeld geeft en de eigen gebouwen niet opknapt.

Het gras groeit in de dakgoten, het schilderwerk verkeert in verre staat van verval en er zijn diverse gebreken aan de oude muziekschool. Wethouder Pieter Braaksma heeft sinds enkele maanden een foto van het pand op zijn kamer te hangen. Toch is de gemeente niet bij machte om er voor te zorgen dat het pand wordt aangepakt. Er is wel een ambtenaar mee bezig en de gemeente is bezig om het pand te verkopen. Daar zitten wel een aantal haken en ogen aan, vulde wethouder Albert van der Ploeg zijn collega aan. Het pand staat op de lijst van karakteristieke panden in Dokkum, daarnaast is er sprake van vervuiling die moet worden opgelost. Het gebouw wordt op dit moment gebruikt als woonhuis en kerk.

Deel dit bericht: