Eerste overnachting boven winkel van der Gang een feit

vandergangsuites
Het afgelopen weekend ontving van der Gang herenkleding in Dokkum voor de eerste keer gasten boven de kledingwinkel. De ruimte boven de zaak met herenkleding die voorheen dienst deed als kantoor werd compleet verbouwd en is nu een luxe appartement. Vanuit het raam hebben gasten een prachtig uitzicht over de Grote Breedstraat en het monumentale pand ”de Waegh”. Het is de eerste winkel in Dokkum waar een bed and breakfast op de bovenverdieping is gevestigd. Op veel plaatsen in de stad wordt permanent boven winkels gewoond.

Losstaand bad
Eigenaar Jan Michiel van der Gang begon de verbouwing nadat de verbouwing van de winkel werd afgerond. Het appartement dat de naam van der Gang Suites draagt is prachtig afgewerkt en heeft een losstaand bad midden in de kamer. Op steeds meer locaties in de binnenstad is het voor toeristen mogelijk om te overnachten. Jan Michiel van der Gang: “Mensen zijn gek op slapen op bijzondere plekken. Het zou mooi zijn als dit groter wordt en er tien, vijftien plekken in de stad zijn waar mensen kunnen overnachten en daarna de stad in kunnen gaan om het oude verhaal van Dokkum te horen”. De gemeente Dongeradeel wil kleinschalige initiatieven als bed and breakfast stimuleren en faciliteren, omdat het ten goede komt aan de leefbaarheid in de stad. In het nieuwe bestemmingsplan voor Dokkum wordt dit daarom mogelijk gemaakt. De mogelijkheid om in het Stadhuis van Dokkum te kunnen slapen is ook geopperd en onderzocht, maar komt in het bestemmingsplan (nog) niet terug.

Kleine kantoren
Leegstaande bedrijfspanden in vooral Dokkum staan in toenemende mate in de belangstelling van kantoorbedrijven. Daarmee wordt in een vraag voorzien naar flexibele, kleinschalige en betaalbare kantoorruimte, afkomstig van kleine, vaak startende, bedrijfjes die goedkope zelfstandige kantoorruimte nodig hebben. “Kantoren nemen vaak op onrechtmatige wijze hun intrek in dergelijke gebouwen”, aldus de nota. Door de regels aan te passen kunnen kleine kantoren of andere vormen van dienstverlening mogelijk worden gemaakt in het centrum van Dokkum.

Foto’s: Marit Anker

vandergangsuitesa

vandergangsuites1

vandergangsuites2

vandergangsuites3

vandergangsuites4

Deel dit bericht:

Skûtsje ‘Stêd Dockum’ vervangen

2017Skutsjenieuw
Het skûtsje ‘Stêd Dockum’ wordt komend seizoen een ander schip meldt skutsje.nl. Het bestuur van de stichting ‘Skûtsje Stêd Dockum’ nam in de herfst van 2016 al afscheid van schipper Jelmer Bloembergen, maar vervangt het gehuurde schip ‘De Jonge Blom’ nu ook voor de Frisia. In overleg met de nieuwe schipper, Kees van der Kooij uit Woudsend, en een aantal deskundigen werd besloten naar een nieuw schip uit te kijken, nadat de Stêd Dockum in 2016 roemloos onderaan in de C-klasse eindigde. Een sneller schip maken van ‘De Jonge Blom’ zou teveel in de papieren lopen.

De ‘Frisia’ van Robert de Jong in Lemmer zeilt het komende seizoen als ‘Stêd Dockum’ in de C-klasse van de IFKS. De keuze voor de ‘Frisia’ pakt voor het bestuur van de stichting ‘Skûtsje Stêd Dockum’ financieel gunstiger uit, al moet ook aan dit schip het nodige gebeuren. Met een nieuwe schipper en een nieuw schip moet de weg naar boven worden ingeslagen. De gemeente Dongeradeel trok in 2016 in totaal €37.250,- uit om de twee initiatieven voor Dokkumer Skûtsjes te steunen. Dat bedrag was opgedeeld in een eenmalige subsidie van € 32.250 voor de aankoop van het Skutsje de Noarderling en € 5.000 voor deelname aan de zeilwedstrijden voor het skûtsje ‘Stêd Dockum’.

Foto: Marit Anker

Deel dit bericht:

Bouw nieuwe sporthal bij zwembad van start

2017nieuwesporthaldokkum1
Aan de achterkant van zwembad het Tolhuisbad in Dokkum is inmiddels goed te zien waar de nieuwe sporthal komt die de oude Trimmer gaat vervangen. Er zijn bomen gekapt en de contouren van de nieuwe hal zijn met paaltjes uitgezet. IJB Geotechniek uit Lemmer was vrijdag druk bezig om de bodem in kaart te brengen, vanwege de fundering van de nieuwe sporthal. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft ook al diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het zwembad.

2018
De gemeenteraad heeft inmiddels een krediet beschikbaar gesteld van €4.556.130 voor de realisatie van het sportcentrum Tolhuispark in Dokkum. Op grond van het advies van de gunningscommissie besloot het college voorlopig de opdracht tot ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het sportcentrum aan de combinatie Optisport/Bouwgroep Dijkstra Draisma te gunnen. De verwachting is dat de nieuwe sporthal begin 2018 in gebruik wordt genomen.

Vertraging
Door het uiterst scherpe budget dat de gemeenteraad heeft vastgesteld, zijn er uiteindelijk twee inschrijvingen gedaan, waarvan één inschrijver werd geweigerd. Deze partij spande vervolgens tevergeefs een kort geding aan tegen de gemeente. Ook deze omstandigheid heeft helaas tot extra vertraging geleid. Door de vondst van resten van nederzetting gevonden bij het zwembad werd het proces eerder ook vertraagd. De afspraken met de tijdelijke exploitant van het zwembad zijn daardoor langer van kracht. Ook de druk op de planning waarbij is uitgegaan van oplevering en ingebruikname in 2017 nam hierdoor verder toe.

Bij het zwembad
In de aanbesteding voor het nieuwe sportcentrum Tolhuispark is uitgegaan van een geïntegreerde overeenkomst waarin de ontwerp-, ontwikkel-, realisatie en exploitatiefase inclusief onderhoud van het project als één opdracht worden aanbesteed. Het project heeft betrekking op het ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van een sportcentrum, door nieuwbouw te realiseren aan het bestaande zwembad met horecaruimte. De nieuwbouw bestaat uit een sporthal ( 24 x 44 m¹), een verenigingsruimte voor korfbalvereniging De Granaet en ondersteunende ruimten. In een presentatie halverwege juni werden de eerste schetsen van het nieuwe centrum vertoond.

Eerder over hetzelfde onderwerp:
Nieuwe sportcentrum Tolhuispark begin 2018 open
Handtekeningen onder contract nieuwe sporthal Dokkum
Een partij over voor bouw nieuwe sporthal bij zwembad
Resten van nederzetting gevonden bij zwembad
Aanbesteding voor nieuwe sporthal Dokkum van start
Nieuwbouw sporthal de Trimmer in 2017 gereed
Volop belangstelling voor verbouw De Trimmer

Voor 1 juli duidelijkheid over de Trimmer
Verplaatsing sporthal de Trimmer eindelijk in zicht

2017nieuwesporthaldokkum2

 

2017nieuwesporthaldokkum3

 

2017nieuwesporthaldokkum4

2017nieuwesporthaldokkum5

2017nieuwesporthaldokkum6

Deel dit bericht:

IJsbaan Dokkum open: eerste keer in 2017

2017ijsbaandokkumopen
Voor de allereerste keer in 2017 ging vrijdagmiddag 27 januari de ijsbaan in Dokkum open. ‘s Middags alleen toegankelijk voor de jeugd tot 15 jaar, vrijdagavond is de ijsbaan toegankelijk voor iedereen. “IJs en weder dienende allemaal natuurlijk, want het ijs is erg dun”, laat Jan Willem Hamstra van de ijsclub weten. Vrijdagmiddag was het drie graden boven nul en het weekend wordt weer warmer weer verwacht. De ijspret is dus vermoedelijk van korte duur.

De Koninklijke IJsclub Dockum is de oudste ijsclub van Nederland en waarschijnlijk van de wereld. De ijsclub is opgericht in 1840 en de ijsbaan is te vinden aan de Birdaarderstraatweg 10, 9101 VA Dokkum. Als de ijsbaan Dokkum open is gelden de volgende openingstijden: Alle dagen 13:30 tot 17:30 uur en 19:00 tot 21:30 uur.

2017ijsbaandokkumopen1

2017ijsbaandokkumopen2

2017ijsbaandokkumopen3

2017ijsbaandokkumopen4

2017ijsbaandokkumopen5

2017ijsbaandokkumopen6

2017ijsbaandokkumopen7

2017ijsbaandokkumopen8

2017ijsbaandokkumopen9

2017ijsbaandokkumopen91

 

Deel dit bericht:

Tsead Bruinja geïnstalleerd als DongeraDichter

Header
Tijdens de traditionele Receptie voor het Gedicht in het Dokkumer Stadhuis is Tsead Bruinja benoemd tot DongeraDichter, tevens werd er afscheid genomen van zijn voorganger. De afgelopen twee jaar hanteerde Dick van der Galiën de pen, niet als dichter, maar als DongeraSchrijver. Bruinja is benoemd voor een periode van twee jaar en wordt geacht jaarlijks minimaal vier gedichten per jaar te schrijven.

Tsead Bruinja is geboren in Rinsumageest en debuteerde in 2000 met zijn bundel ‘De Wizers yn it read.’Hij schrijft zowel Nederlandstalige als Friese gedichten. Zijn toenmalige uitgever is verbonden aan Stichting DongeraDichter en zo kwamen ze bij Tsead Bruinja uit als opvolger van Dick van der Galiën.

Als DongeraSchrijver gaf Dick graag een prikkelend tegengeluid, het liefst nam hij de politiek op de hak. “Vanuit mijn functie als leraar geschiedenis legde ik altijd graag een verbinding tussen de historie en de actualiteit. Zo schreef ik bijvoorbeeld over Holwerd aan Zee dat er veel veranderd is. Vroeger hadden we respect en angst voor de zee en bouwden we dijken en nu is de zee niet spannend meer en gaan we zelfs al in zee bouwen.” Dick schreef veel over de actualiteit. Dat is ook wat Tsead gaat doen. Hij heeft dus ook nog geen idee wat hem te wachten staat. “Ik laat me leiden en beïnvloeden door de gemeentelijke politiek, maar ook door het nieuws.”

Tsead droeg als kersverse DongeraDichter enkele van zijn gedichten voor. Hieronder volgt zijn eerste wapenfeit in het Fries.

DE ÂLDSTE GRAP

wat is der sûnt minskeheugenis noait in kear bart
woenen de âlde soemearieërs fan inoar witte
foar de grap

at it in man yn `e pronk wie hie er it burd kreas yn `e krul
at it in frou op har moaist wie hie se
minder wurk hân fan it burd

har lange swarte lokken draaide se yn flechten om `e holle
fan nekke oant ankel wie se yn flaaks bewuolle

fan ‘e moarn doe’t ik de neaken lea opkwikt
tsjin de rêch fan it sydsulver oanskoode
en in earm behoeftich om har hinne sloech
frege ik my ôf of der ek grappen besteane
dêr’t gjin ien minske minder fan wurdt

der is dochs altyd wol earne in belg turk of dútser
dy’t de fermeitsrekken presintearre krijt

soemeariërs wienen wat dat oanbelanget grutte idealisten
sy mienden stjerrende wier dat noait in kear in jongfaam
in skeet litten hie op `e skoat fan har brêgeman

en skuorden dêrnei harren de bûsen út `e rok

 

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Foto 5

Deel dit bericht: