Sionsberg verder zonder Sûnenz en ‘dure restaurant’

2016sionsbergsunenz
De Sionsberg in Dokkum gaat vanaf 24 december verder zonder het in de volksmond ‘dure restaurant’ en bijbehorende diensten, dat ook bekend als Sûnenz. Ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg vertrekt uit het gebouw en laat in Dokkum het voor tonnen verbouwde restaurant achter.  Toch verandert er weinig in de nieuwe Sionsberg en is veel van de door de ouderenzorgorganisatie gecreëerde onrust onterecht. De overige twee eigenaren van de Sionsberg: DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN) hebben een contract voor drie jaar met De Friesland zorgverzekeraar en de polikliniek draait dusdanig goed dat er ook gesproken wordt over uitbreidingsmogelijkheden.

De Friesland beëindigd ruzie
Wat in 2015 begon als redding voor de Sionsberg, blijkt ruim anderhalf jaar later te zijn geëindigd in een ruzie die zich voornamelijk achter gesloten deuren afspeelde. Zorgverzekeraar De Friesland greep in oktober van dit jaar in en even leek het erop dat de partijen de impasse gezamenlijk een eenduidig naar buiten zouden brengen. “We waren nog bezig met een afrondende tekst waarin we ons alle drie konden vinden”, zegt bestuursvoorzitter Bert van der Hoek. “Het is erg jammer dat ze nu buiten ons om de pers hebben opgezocht. De ouderenzorgorganisatie regelde een interview in de Leeuwarder Courant en stuurde vervolgens twee persberichten uit waarin de organisatie met name de zorgverzekeraar beschuldigd en stelt dat er ‘een eenzijdig contract is afgesloten met DC Klinieken en CCN’. Die beschuldiging is flinderdun. “We kennen we de inhoud van dat contract niet”, laat een woordvoerder tegelijkertijd ook weten.

Geen reden tot onrust
Direct na het ‘nieuws’ van Zuidoostzorg werden er aan de balie van de Sionsberg vragen gesteld door patiënten, laat een woordvoerder van de Sionsberg weten. In Dokkum werken na het faillissement nu weer zo’n 110 mensen. “Onrust is niet nodig”, laat Yteke van Dijk van de Sionsberg weten. Concreet betekent dat, dat er voor patiënten van Sionsberg niks verandert. “Ook in 2017 kunnen de mensen uit Noordoost Friesland en daarbuiten gewoon terecht bij hun arts in Sionsberg.” Dokter Igor Tulevski die in de Sionsberg werkt betreurt het dat de stekker uit Sûnenz wordt getrokken. “Maar wij garanderen dat wij, in nauwe samenwerking met de huisartsen, de anderhalvelijnszorg in Noordoost Friesland gestalte gaan geven, in een vernieuwend zorgconcept.” Cardiologie Centra Nederland en DC Klinieken hebben half oktober een akkoord gesloten met De Friesland Zorgverzekeraar over de inkoop van poliklinische zorg in Sionsberg in Dokkum en die is daarmee voor de komende drie jaar gegarandeerd.

Duur restaurant
De bestuursvoorzitter hield zich niet bezig met de huisvesting van Sûnenz, maar keek kort geleden in Dokkum zijn ogen uit naar wat er in opdracht van Zuidoostzorg werd geïnvesteerd. “En ik weet nu ook wat het gekost heeft”, laat hij weten. Exacte bedragen wil van der Hoek niet noemen. “Ik heb wel het gevoel dat we als zorgverzekeraar nu dubbel moeten betalen, zegt van der Hoek. De Friesland keert Zuidoostzorg nog een bedrag uit voor de realisatie van het anderhalvelijnscentrum in Dokkum. De werknemers van Sûnenz hebben een contract bij ZuidOostZorg. Deze contracten zullen worden gerespecteerd en er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Toch is er wel een kans dat het restaurant en verbouwde deel eerst leeg komt te staan, laat een medewerker van de Sionsberg weten. De Friesland neemt het mee in de gesprekken die de komende tijd volgen

Toekomst
“Wat goed is in Dokkum, moeten we vooral ook in Dokkum houden”, laat van der Hoek weten met het oog op de toekomst. “We moeten wel reëel blijven in onze wensen. Een 24uurs spoedzorg die 7 dagen per week wordt bemand is dat niet”, laat hij weten. Datzelfde geldt voor zaken rondom verloskunde. “Daar worden door de inspectie hoge eisen aan gesteld”. Ook voor bepaalde specialismen is een bepaalde omvang nodig die in Dokkum niet gehaald wordt. Naast de twaalf specialismen die wel in Dokkum mogelijk zijn, wordt er ook ingezet op het voor- en nazorgtraject. Wat de zorgverzekeraar betreft zijn klinische bedden in Dokkum geen optie, maar passen huisartsenbedden wel in een Sionsberg van de toekomst, met name voor kwetsbare ouderen . Na de jaarwisseling hoopt De Friesland samen met de eigenaren van de polikliniek een nieuwe bestuur te hebben voor transmuraal centrum Sionsberg. “Nieuwe mensen kunnen het opnieuw neerzetten en dan ontstaat er toch een frisse doorstart”.

Bijlagen
1. 20161129-persbericht-consortium
2. 20161129-persbericht-zuidoostzorg-vertrekt-uit-sionsberg
3. persbericht-situatie-zorg-noordoost-friesland-duidelijk

2016sunenz

Deel dit bericht:

Leerlingen Dockinga College in actie voor Edukans

2016edukansdockinga
Dinsdagmiddag organiseerde het Dockinga College, afdeling havo/vwo, een actiedag voor het goede doel. ‘s Ochtends werd er door alle leerlingen gesport bij Palestra, Sportstudio Dokkum of in de Doelstien onder leiding van docente Baukje Veenstra. De overige leerlingen deden mee aan een herfstloop die onder andere over de Dokkumer Bolwerken ging. ‘s Middags waren er allerlei in en om t Omnium aan de Parklaan te Dokkum. Allemaal in het teken van het goede doel: Edukans.

Er werden daarom vele lekkere hapjes & drankjes, spelletjes, een spullenmarkt, loterijen, de verkoop van kerstproducten, een spookhuis en nog veel meer dingen georganiseerd en verkocht. Daarbij was er muziek van getalenteerde leerlingen te horen. De dag eindigde met een veiling van prachtige kunstobjecten. Het geld dat opgehaald werd met de actiedag gaat naar Edukans; een organisatie die onderwijs in ontwikkelingslanden stimuleert en werkt volgens een stermodel, waardoor bijvoorbeeld een hele dorpsgemeenschap gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan.

2016edukansdockinga1

2016edukansdockinga2

2016edukansdockinga3

2016edukansdockinga4

2016edukansdockinga5

2016edukansdockinga6

2016edukansdockinga7

2016edukansdockinga8

2016edukansdockinga9

2016edukansdockinga91

2016edukansdockinga92

2016edukansdockinga93

2016edukansdockinga94

Deel dit bericht:

Glazen huis: honderden cadeaus en euro’s voor voedselbank

2016glazenhuis
De actie van de Lionsclub Noordoost-Fryslân zaterdagmiddag op De Zijl in Dokkum heeft behalve veel reuring in de stad ook honderden cadeaus en euro’s opgeleverd voor de voedselbanken in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. Mede dankzij een stralend zonnetje, vele vrijwilligers, enthousiaste zwarte pieten, deelnemende kinderen en natuurlijk Sinterklaas werd het voor iedereen een prachtige dag.

Er was van alles te doen op De Zijl, allemaal met het doel om nieuwe cadeaus in te zamelen voor de tientallen kinderen wiens ouders zijn aangewezen op de voedselbank. Kinderen konden een Pietenparcours volgen en daarmee een Hulp-Pietendiploma behalen en geschminkt worden. Daarnaast draaide het Rad van Sinterklaas met prijzen die ter beschikking waren gesteld door vele lokale ondernemers. Nieuw dit jaar was een Ontmoet en Groet met Sinterklaas in het Stadhuis.

2016glazenhuis1

2016glazenhuis2

2016glazenhuis3

2016glazenhuis4

2016glazenhuis5

2016glazenhuis6

2016glazenhuis7

2016glazenhuis8

2016glazenhuis9

2016glazenhuis91

2016glazenhuis92

2016glazenhuis93

2016glazenhuis94

2016glazenhuis95

2016glazenhuis96

2016glazenhuis97

2016glazenhuis98
2016glazenhuis99

2016glazenhuis991

2016glazenhuis992

2016glazenhuis993

2016glazenhuis994

2016glazenhuis995

2016glazenhuis996

2016glazenhuis997

2016glazenhuis998

2016glazenhuis999
2016glazenhuis9991

2016glazenhuis9992

2016glazenhuis9993

2016glazenhuis9994

2016glazenhuis9995

2016glazenhuis9996

2016glazenhuis9997

2016glazenhuis9998

2016glazenhuis9999

2016glazenhuis99991

2016glazenhuis99992

2016glazenhuis99993

2016glazenhuis99994

2016glazenhuis99995

2016glazenhuis99996

Deel dit bericht:

College: grijze fietsbrug bij Dongeradyk en niet bij Stern

2016fietsbrug
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel blijft bij de oorspronkelijke locatie aan de Dongeradyk om een beweegbare fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep te realiseren. Dat maakt de gemeente Dongeradeel via een persbericht bekend. Het besluit werd vorige week dinsdag door het college genomen, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. De gemeente wilde eerst de betrokkenen over het besluit informeren. De direct omwonenden zijn tegen het besluit, maar kunnen de wens van de gemeente niet keren. Uiterlijk in augustus 2017 moet de nieuwe brug gerealiseerd zijn. Deze wordt dan vanaf de Schreiersbrêge bediend.

Lang gekoesterde wens
Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As. De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep wordt volgens de gemeente ook aangelegd om het knelpunt van verkeersveiligheid op de Schreiersbrug aan te pakken. Het fietsverbod over die brug blijft dan ook van kracht.

Stern geen optie
De bewoners aan de Hogedijken hadden de locatie aan de Stern naar voren gebracht, omdat ze overlast verwachten wanneer de brug bij de Dongeradyk wordt aangelegd. Het college wil de brug niet op die locatie hebben: “de zichtbaarheid van de oude zeedijk (de Harddraversdijk) en het open landschap moeten daar intact blijven”, schrijft de gemeente. De Harddraversdijk is een oude zeedijk van oorsprong die in de 12e eeuw werd aangelegd, toen Dokkum nog in open verbinding stond met de Lauwerszee en een belangrijke havenstad was. Andere locaties zijn niet onderzocht omdat de gemeente Dongeradeel hier geen grond heeft aan beide zijden van het Dokkumer Grootdiep of omdat deze locaties te dicht in de buurt komen van de bestaande bruggen over het Dokkumer Grootdiep.

Tegenstrijdig
Volgens de gemeente Dongeradeel kost de aanleg van een dergelijke brug kost relatief veel tijd vanwege de aanbesteding en voorbereidingen die door de aannemer moeten worden getroffen. De gemeente spreekt zichzelf in het persbericht tegen en verwacht dat de brug zowel in de eerste helft van 2017 als voor de bouwvak 2017 in gebruik kan worden genomen. Augustus 2017 werd eerder door ambtenaren ook als tijdstip genoemd en lijkt de meest realistische van de twee. Tot die tijd moeten fietsers van de gemeente om fietsen door de binnenstad van Dokkum, omdat fietsen over de Schreiersbrêge officieel verboden is. De handhaving op dat verbod ontbreekt en steeds meer fietsers en wandelaars maken ‘illegaal’ gebruik van de Schreiersbrêge.

Grijze brug
Het adviesbureau dat in opdracht van de gemeente met het ontwerp aan de slag ging spreekt van: “Een plank over het Dokkumer Grootdiep, waardoor het doorgaande karakter van waterloop en zeedijk zo min mogelijk wordt aangetast”. De brug heeft één balanspriem, dit geeft een stoer en robuust beeld dat past bij de maat en schaal van het landschap van het Dokkumer Grootdiep. Door alle stalen delen te voorzien van een antracietgrijze kleur  zal
de brug herkenbaar zijn en tevens een rustig maar stoer beeld genereren verwacht het bureau verder.

Lees ook:
Deal met provincie: fietsbrug over Grootdiep

Bijlagen:
Definitief beleidskader nieuwe brug
Landschappelijke en cultuurhistorische
jvt-v3-409611-161021-rap-keuze-bruglocatie-en-kruispunt-fietsbrug-dokkum-r2-0-automatisch-opgeslagen

Deel dit bericht:

“Blauwe zones voor een gastvrij Dokkum”

hoofdfoto
Gastvrijheid, hoe moeilijk kan het zijn? Die vraag stond centraal tijdens de thema-avond georganiseerd door de Ondernemersvereniging Dokkum. Namens de gemeente was Pytsje de Graaf aanwezig om een link te leggen tussen gastvrijheid en gemeentelijk parkeerbeleid.

“De klanten oprecht het gevoel geven dat ze welkom zijn en je dienstbaar opstellen, dat is gastvrijheid,” Aan het woord is Geesje Duursma van De Pleats te Burgum en Duursma Advies. Zij presenteerde woensdagavond in de IJsherberg een avond over gastvrijheid. Als leidraad nam ze de dorp- en stadsbezoeken van enkele maanden terug en legde de resultaten voor aan de Dokkumer ondernemers. Als een soort mystery guests zijn ondernemers van Dokkum, Burgum en Surhuisterveen bij elkaars onderneming langsgegaan om de gastvrijheid te toetsen. Met een gemiddelde van 7,6 kwam Dokkum er het beste af. Als top gaf Geesje de historische panden in Dokkum. Als tip gaf ze aan dat het parkeerbeleid logischer kan. En dat is nu precies waar de Dokkumer ondernemersschoen wringt. Voorzitter Bert Reinders noemde stressvol winkelen een van de gevolgen van het strenge parkeerbeleid.

Parkeerbeleid
De opmerking van Reinders brengt direct reuring in de verder gezapige avond. Er komt veel ongenoegen over de BOA’s boven. De negatieve ervaringen en praktijkvoorbeelden volgen elkaar in rap tempo op. Wethouder Pytsje de Graaf is namens gemeente Dongeradeel aanwezig om enige helderheid te verschaffen. Uiteraard wil ook de gemeente dat er minder boetes worden uitgedeeld, maar volgens De Graaf kent Dokkum relatief veel notoire parkeerovertreders. Ook daar ondervindt het winkelend publiek veel hinder van. Om dit probleem te tackelen werden verschillende ideeën aangedragen zoals de binnenstad in een blauwe zone veranderen. Een substantiële oplossing voor de parkeerproblematiek werd nog niet afgehamerd.

Communicatie
Wat gaan jullie morgen doen? Het is de afrondende vraag van de avond. De ondernemers laten het antwoord enigszins in het midden. Wat boven komt is dat de communicatie en de samenwerking onderling beter mag. De winkels weten vaak van elkaar niet wie er wel en niet open is op koopzondag en op speciale avonden zoals binnenkort met sinterklaas. De OVD zegt toe hier werk van te maken. Juist elkaar iets gunnen en de klanten naar elkaar doorverwijzen is volgens Duursma gastvrijheid. Samenwerking is key. Geesje beloofde de gemeente van enkele adviezen te voorzien. Het resultaat van deze avond is dus eventueel in 2017 merkbaar.

foto-1

foto-2

foto-3

foto-4

foto-5

Deel dit bericht: