Zeldenrust en altijd wat. Kindermaand.

De jaarlijkse voorbereidingen voor de zogenaamde “Oktobermaand-Kindermaand” zijn weer begonnen. Kortgeleden kreeg ik de mail voor de opgave van activiteiten in de Zeldenrust. Dit jaar kan ik daar kort over zijn. Wij doen niet mee, en dit heeft een verontrustende reden.

Een uitleg is even nodig. In een grote molen als de Zeldenrust zijn diverse zolders gebouwd, elk met een eigen gebruiksdoel. Op de eerste verdieping, de graanzolder, staat tijdens de kindermaand een molenspel opgesteld waarbij een aantal ballen horen. Prachtig om te spelen, met draaiende wieken en een luide bel die automatisch afgaat bij raak gooien, terwijl de molen stopt met draaien. Dolle pret dus. Helaas zijn er steeds vernielingen aan dit spel. Aandrijfriemen zijn kapot en het mechaniek wordt gemold. Waarschijnlijk nieuwsgierigheid hoe een en ander werkt. Verder worden alle ballen meegenomen, zeg maar gestolen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. “Oh, mag dat niet? Wij dachten dat we ze mee mochten nemen”. De dvd speler met tv-scherm hebben we gelijk na de eerste dag verwijderd om te voorkomen dat ze verder werden vernield. De knutselhoek om zelf papieren windmolentjes te maken het zelfde laken een pak: kennelijk te hoog gegrepen voor de jeugd om hier geen vernielingen aan te richten.

Uiteraard kijken wij zeker ook naar begeleiders en ouders, want hier ligt natuurlijk een deel, zo niet alle verantwoording om de kroost het een en ander bij te brengen. Onze redenen om in elk geval dit jaar niet mee te doen mogen hierbij duidelijk zijn. Het is ook geen doen om op elke zolder een bewaker te stationeren. Het is druk genoeg om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Er zijn natuurlijk meer goede dan slechte ervaringen met de kleine bezoekertjes, maar ook hier hebben de goeden het weer eens te lijden van de kwaden. Het is altijd een groot plezier om de meestentijds stralende en zeer opgewonden peuters, kleuters en wat oudere kinderen uitleg te geven. Ze nemen de mooiste verhalen mee naar huis.

Zie een kleine bloemlezing uit het gastenboek: “het is vet cool en het is eng en ik heb hoogtefrees”. “De molen is super hoog en eng en hij lijkt me niet echt stevig”. “Koen vont het leuk egt waar”. “Ik vind het hier erg houterig”. “Het is hier saai, en het stinkt ook”. “Zo een wil ik ook en de meel is ook mooi”.

Deel dit bericht:

Loods Holwerderweg omgetoverd tot Watersportwinkel


De voormalige loods van Gebr. Ferwerda Automaterialen aan de Holwerderweg in Dokkum is verhuurd en wordt binnenkort onder andere een watersportwinkel. Het pand wordt opgedeeld in twee delen: een watersportwinkel aan de voorkant en aan de achterkant VDP Timmerwerken. Initiatiefnemer Marco van der Ploeg wil proberen om eind april het pand te hebben opgeknapt, zodat het komende watersportseizoen nog kan worden meegenomen.

De afgelopen jaren stond het pand leeg en zowel te huur als te koop bij Makelaardij Roos in Dokkum. Van der Ploeg gaat het pand eerst huren, daarna mogelijk kopen. Op dit moment is het timmerbedrijf nog gevestigd aan de Energieweg op industrieterrein Betterwird in Dokkum. De winkel met watersportartikelen is een geheel nieuwe tak voor het bedrijf. “We hebben afgelopen zomer al wel verschillende keren watersporters geholpen”, vertelt van der Ploeg. Nadat van der Zwaag met een soortgelijke winkel op de Hogedijken is gestopt, zijn er in Dokkum nog geen nieuwe initiatieven gestart op dit gebied. Van der Ploeg ziet dan ook veel toekomst in de watersportwinkel op de nieuwe locatie.

Deel dit bericht:

Nieuwbouw sporthal de Trimmer in 2017 gereed


De nieuwbouw van sporthal de Trimmer in Dokkum kan op zijn vroegst in 2017 voltooid zijn. Dat meldt het college van Burgemeester en Wethouders in haar voorstel aan de gemeenteraad van Dongeradeel. De raad moet daarvoor nog wel akkoord zijn met het definitieve voorstel van het college. Sporthal de Trimmer en gymlokaal Hoedemakerspolder in Dokkum kunnen dan worden verplaatst naar het Tolhuispark, blijkt uit een marktverkenning. Het college van B en W van Dongeradeel vraagt de raad 75.000 euro uit te trekken voor de aanbesteding van de nieuwbouw.

Hal gaat mogelijk 50 jaar lang mee
In 1967 werd de hal in het Harddraverspark neergezet en nu in 2015 is de hal niet alleen financieel, maar ook technisch al lang afgeschreven. Jaren terug vertrok de basketbalvereniging uit de hal omdat de bond verder spelen in de oude hal verbood. De gemeente Dongeradeel was in 2013 aan gasverbruik voor de sporthal €31.415,- kwijt en aan elektra €22.639,-. In het verleden werd vanuit de brandweer al eens gewaarschuwd voor het brandgevaar van de sporthal. Desondanks zullen verenigingen nog tot en met 2017 in de hal terecht moeten.

Nieuwe hal bij het zwembad
De gemeenteraad ging in september 2013 akkoord met een openbare marktconsultatie om te komen tot nieuwbouw van sporthal de Trimmer. De gemeente gaat uit van een hal met een vaste tribune met 150 zitplaatsen en die de horeca deelt met het zwembad. deze vervangt niet alleen de huidige sporthal de Trimmer, maar eveneens de gymzaal in de Hoedemakerspolder die aan vervanging toe is. Er worden 6 tot 8 kleedkamers gebouwd en er wordt rekening gehouden met het eventueel aanhaken van korfbalvereniging De Granaet. De hal kan in drie delen worden opgedeeld door middel van tVoor 1 juli duidelijkheid over de Trimmerwee beweegbare scheidingswanden. Het college wil in een vroeg stadium de ontwikkelende bouwer en de exploitant betrekken bij het proces.

Mogelijk plek voor korfbalvereniging
Om de voorbereidingen van de nieuwbouw in gang te kunnen zetten, is 75.000 euro nodig. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor de aanbestedingsprocedure en vooronderzoeken voor bestemmingsplanprocedures. De gemeente gaat nog onderzoeken of het semipermanente clubgebouw van de korfbalvereniging in de multifunctionele sportaccommodatie kan worden opgenomen. Dit gebouw is eveneens aan vervanging toe. De gemeenteraad behandelt op 12 maart de nieuwbouwplannen in de raadscommissie en neemt op 26 maart een besluit over de definitieve aanbesteding.

Meer verhalen over de Trimmer:
Volop belangstelling voor verbouw De Trimmer
Voor 1 juli duidelijkheid over de Trimmer
Verplaatsing sporthal de Trimmer eindelijk in zicht

Deel dit bericht:

Werk voor Lytse Pyp gestart; binnenstad bereikbaar


De voorbereidende werkzaamheden aan de brug Lytse Pyp tussen de Oostersingel en de Aalsumerpoort in de binnenstad van Dokkum zijn begonnen. De binnenstad blijft gewoon bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden gelden er omleidingsroutes. Zo kan het (vracht)verkeer via de parkeerplaats op de Markt in de binnenstad komen. Op de Markt in Dokkum is met dranghekken een verkeerssluis gemaakt. Aanvankelijk zou de brug Lytse Pyp vanaf maandag 23 februari gestremd zijn voor alle verkeer. Daar was woensdagmiddag nog geen sprake van; vanuit beide richtingen kon nog over de brug worden gereden.

De oorspronkelijk startdatum van 16 februari (week 8) is hierdoor gewijzigd in 23 februari (week 9). Aannemer A. Hak begon dinsdag met de eerste aanvoer van materialen. Nadat er op de Oostersingel een keet en bouwhekken werden geplaatst, werd woensdag met de eerste daadwerkelijke werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden vonden eerst plaats op het Bolwerk, zodat ook woensdag de hele dag nog gebruik kon worden gemaakt van de Lytse Pyp. De komende dagen wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen in de Lytse Pyp. Deze worden dan verlegd in voorbereiding op de werkzaamheden aan de brug later dit jaar. Voor het aanpassen van de kabels en leidingen wordt er een gestuurde boring aangebracht. Hierdoor is doorgaand verkeer via de Oostersingel – Aalsumerpoort niet mogelijk.

De brug is na 20 maart weer gedeeltelijk open voor het verkeer. Eén rijbaan blijft gedurende nog eens vier weken gestremd voor vervolgwerkzaamheden aan kabels. De brug Lytse Pyp verkeert in slechte staat en moet worden opgeknapt. Dat geldt ook voor de kademuren langs het Nauw van de Koornmarkt. In de brug is onder andere betonrot aangetroffen. Om deze schade te kunnen verhelpen en om voldoende draagkracht te hebben voor het autoverkeer, moet de Lytse Pyp compleet worden vervangen. Na de voorbereidende werkzaamheden van de nutsbedrijven, worden in de periode september tot en met december 2015 de kademuren en de brug aangepakt.

De omleidingsroute op de Markt

Deel dit bericht:

Nieuwbouw van 26 woningen in Fonteinslanden


Woningcorporatie Thús Wonen en bouwbedrijf Jellema uit Dokkum startten binnenkort met de bouw van 26 nieuwe woningen in de Fonteinslanden in Dokkum. Het gaat om 20 huurwoningen en 6 koopwoningen die in de Fonteinshof in de Fonteinslanden zullen worden gerealiseerd. Met de nieuwbouw komt eindelijk een eind aan het braakliggende terrein dat bij omwonenden voor veel ergernis zorgde. In mei van dit jaar hopen de partijen met de bouw te kunnen starten en als alles goed verloopt vindt aan het eind van dit jaar de oplevering plaats.

In het nieuwe plan gaat het om 15 levensloopbestendige en 5 gezinswoningen die bestemd zijn voor de verhuur. De huurwoningen zijn in te zetten als mantelzorgwoningen en Thús Wonen gaat de woningen zo inrichten dat ze op termijn met minimale investeringen aan te passen zijn. De woningen zijn 7 bij 9,5 meter groot en hebben een huurprijs van minimaal 650 euro per maand, maar blijven onder de huurtoeslaggrens. In de Fonteinshof bouwt bouwbedrijf Jellema 6 twee-onder-eenkapwoningen die bestemd zijn voor de verkoop. Deze energiezuinige en duurzame woningen zijn binnenkort te koop via Makelaardij Roos in Dokkum. De woningen worden naast de 7 al gebouwde en verhuurde huurwoningen gebouwd. Alle huurwoningen komen daarachter te liggen.

In de Fonteinslanden kwam door nieuwe landelijke regelgeving voor woningcorporaties enkele jaren geleden plotsklaps een stop op het project ‘Fonteinshof. Alle 96 oude huurwoningen werden wel gesloopt. De twee appartementencomplexen, die plaats bieden aan 28 huurwoningen werden ook gebouwd, maar de rest van het plan kwam stil te liggen. Oorspronkelijk zouden er in het park nog 45 woningen gebouwd. Hiervan zouden 31 koopwoningen en 14 huurwoningen zijn, maar die plannen zijn dus gewijzigd. Enige struikelblok is op dit moment nog een trafohokje, dat precies op de plaats staat waar de partijen willen bouwen. Samen met de gemeente Dongeradeel wordt er aan gewerkt om ook het laatste struikelblok te kunnen verwijderen.


De zes koopwoningen die door bouwbedrijf Jellema zullen worden gerealiseerd.

Afbeeldingen/Ontwerp: Adema Architechten

Deel dit bericht: