Geslaagde voetbaldagen Be Quick Dokkum


Het is inmiddels een ware traditie geworden in de meivakantie. De jaarlijkse voetbaldagen van voetbalvereniging Be Quick uit Dokkum. Voor de 15e keer werd het evenement op 29 en 30 april georganiseerd op het terrein van de voetbalvereniging. Door het prachtige lenteweer werd het evenement ook dit keer weer een succes.

Op dinsdag was er voor de pupillen een voetbalcircuit. Voetbalgolf, levend voetbal en verschillende andere spellen zorgen voor volop vermaak. Er konden bovendien punten worden gescoord met de verschillende spelletjes. Voor de C- en B-junioren werden er onder andere door verschillende trainers professionele trainingen gegeven. Woensdag werd er gestart met het toernooi en dit stond in het teken van vier tegen vier, en alles in het thema  Eerst werden er poulewedstrijden gespeeld, daarna werd bepaald welke teams tegenover elkaar staan. De dag eindigde met de finales.

Meer foto’s op Facebook

Deel dit bericht:

Groot onderhoud Hoedemakerspolder van start


Een enorm bouwbord van enkele meters hoog werd afgelopen vrijdag geplaatst aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. Het illustreert de enorme stappen die woningcorporatie Thus Wonen in de wijk de Hoedemakerspolder gaat maken. De wijk is opgedeeld in 9 deelgebieden en per deelgebied zijn de plannen verschillend. Er worden in ieder geval 136 woningen opgeknapt door Jorritsma bouw en daarom heeft het bouwbedrijf zelf inmiddels ook intrek genomen in de wijk.

Grote opknapbeurt
In de periode van 2013 tot en met 2020 worden ongeveer 300 woningen van Thús Wonen aangepakt.
Het gaat dan om het aanbrengen van kunststof kozijnen, Vocht- en tochtisolatie, onderhoud aan de binnenzijde van de woning (badkamer, toilet, keuken en isolatie kruipruimte). Veel bewoners hebben – tegen een huurverhoging – ook een CV-installatie aangevraagd, die op diverse plekken inmiddels is aangelegd. De komende jaren zal het onderhoud aan zowel de buiten- als de binnenkant van de woningen in volle vaart doorgaan.

Sloop en verkoop
Als de meeste bewoners akkoord zijn, zullen 38 woningen in de Hoedemakerspolder worden gesloopt en plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gaat specifiek om de C.g. Schraderstraat 3, 3a t/m 15, Joh. Hilaridesstrjitte 2 t/m 14, Prof. U Huberstraat 4, 4a t/m 20 en de R. Bogermanstrjitte 2 t/m 14 en 3 t/m 13. Hier vindt dan ook geen groot onderhoud aan de woningen plaats. Ook in 2015 wil de woningcorporatie woningen gaan slopen, onder andere aan de van Aitsemastraat. Daarnaast worden tientallen huizen in de wijk te koop aangeboden.


In een van de voormalige huurhuizen heeft het bouwbedrijf intrek genomen en huisvest nu een kantoor.

Deel dit bericht:

Koningsdag brengt volop leven in de stad


Je kon over de koppen lopen afgelopen zaterdag in de binnenstad van Dokkum. Honderden bezoekers brachten een bezoekje aan de binnenstad, waar op iedere hoek van de straat wel iets te doen of te zien was. De bezoekers vonden het ook helemaal niet erg dat programma in Dokkum op Koningsdag nooit al te veel afwijkt ten op zichte van eerdere jaren. De Aubade op de Zijl, de vrijmarkt, diverse optredens,
de Stadsderby Veteranenvoetbal tussen Be Quick en VV Dokkum en als afsluiter het vuurwerk vanaf Baantjebolwerk vanaf de ‘Zeldenrust’. Dokkum was vertrouwd en gezellig en dat werd door de bezoekers gewaardeerd.

Dit jaar werd er voor het eerst op de vrijdag voor Koningsdag een grote 55+ bingo georganiseerd. Dat had succes, want in de tent op de Markt was het lekker druk. Ook op zondag werden nog dingen georganiseerd. De kerkdienst georganiseerd door Joy for People in de feesttent op de Markt trok veel publiek. Aan het eind van de dag vind nog een matinée met ‘DJ Peter Damstra’ plaats.

Meer foto’s op Facebook

Deel dit bericht:

Badhuis in Dokkum dicht: aan wasserette wordt gewerkt


Vier jaar lang was Badhuis Dokkum gevestigd aan de Keppelstraat. Ondanks een redelijke klantenkring en enthousaste reacties, besloot eigenaresse Joukje van der Meulen dat er meer redenen waren om met het initiatief te stoppen dan om er mee door te gaan. Vrijdagmorgen werd er druk gewerkt aan het leeghalen van het pand en aan de verhuizing.

Dat de gemeente Dongeradeel aan de Achtzaligheden in Dokkum een nieuw douchegelegenheid gaat bouwen, was voor van der Meulen de druppel. Dat was namelijk op loopafstand van het voormalige Badhuis Dokkum gekomen. Met behulp van provinciale subsidie kan de gemeente Dongeradeel nog dit seizoen aan de slag met een nieuw toiletgebouw met douchegelegenheid. De familie Jagersma is inmiddels aangewezen als beheerder van het nieuw te bouwen gebouw. Voor van der Meulen speelde ook mee dat ze nooit als eerste bij de arriverende toeristen kon zijn, waardoor die al snel naar de reguliere voorzieningen werden verwezen.

Wethouder Pytsje de Graaf erkent dat feit ook, maar wijst op het feit dat het Badhuis in Dokkum toch vooral ook bedoeld was voor het hogere segment. Dat het Badhuis in Dokkum wordt gesloten vindt ze hartstikke sneu. Er zal nog een gesprek volgen tussen de wethouder en de eigenaresse. Dat zal er in ieder geval niet voor zorgen dat het badhuis weer terugkeert. Het badhuis mag dan wel verdwijnen, Dokkum krijgt er wel een wasserette voor terug. Zij het op een andere locatie, namelijk in een loods aan de Houtkolk in Dokkum.

Deel dit bericht:

Drie lintjes in Dokkum opgespeld

In het stadhuis van Dokkum zijn vrijdagmorgen drie lintjes uitgereikt door burgemeester Marga Waanders. Rigtje Borger-Krol (67) uit Ee, Baukje van der Ploeg-Loonstra (70) uit Dokkum en Marten van der Kloet (68) uit Dokkum werden alledrie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Familie en vrienden van de drie hadden zich ook massaal verzameld in de vroedschapskamer. Na een toespraak van burgemeester Waanders werden de drie lintjes opgespeld.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rigtje Borger-Krol Rigtje Borger-Krol (67)
Was actief voor kerk en maatschappelijk leven. Als secretaris van de toneelvereniging, kerkvoogd/kerkrentmeester, diaken en penningmeester van de Hervormde Gemeente Ee en de PKN gemeente Ee/Oostrum/Jouswier, secretaris van de voormalige Christelijk Nationale School te Ee en secretaris van de kaatsvereniging De Trochsetters in Ee. Verder is ze cursusleider bij de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, lid van het 4 mei comité en ze bezoekt sinds 1998 wekelijks een vrouw die lijdt aan Multiple Sclerose.

Marten van der Kloet Marten van der Kloet (68)
Was jeugdwerker, ouderling en pastoraal ouderenbezoeker bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dokkum en vrijwilliger bij Recreatiewerk Lauwersoog. In deze hoedanigheid verzorgde hij in de maanden mei tot en met augustus een activiteitenprogramma op christelijke grondslag t.b.v. de campinggasten op de camping Lauwersoog. Verder was hij penningmeester bij de Fryske Krite Dockum en vrijwilliger bij de Stichting Rekreaasje en Toerisme Ferwerderadeel, voorzitter van de begrafenisvereniging Dokkum e.o en bestuurslid/interim-voorzitter van de overkoepelende Friese Federatie van Begrafenisverenigingen.

Baukje van der Ploeg-Loonstra Baukje van der Ploeg-Loonstra (70)
Was ruim veertig jaar actief in de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Als bestuurslid van de vrouwengroep werkte ze mee aan het organiseren van activiteiten. Daarnaast verzorgt ze de bloemen in de Catharinakerk te Aalsum, was diaken en ouderling. Verder is ze bestuurslid van een buurtvereniging en is zij al ruim twintig jaar mantelzorger voor haar schoonmoeder.

Geschiedenis van de lintjes
In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van Luxemburg de Orde van de Eikenkroon. Alhoewel dit geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend aan Nederlanders en buitenlandse diplomaten. Na het overlijden van Koning Willem III in 1891 werd Luxemburg een zelfstandige staat. Het gevolg was dat de onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon niet meer konden worden toegekend door het Nederlandse staatshoofd.

De behoefte aan een nieuwe, derde, Nederlandse orde werd duidelijk. Die was nodig om met name buitenlandse diplomaten koninklijk te kunnen onderscheiden, maar ook om mensen uit de lagere klassen en standen hiermee een koninklijk schouderklopje te kunnen geven. Op 4 april 1892 – ten tijde van Koningin Emma als Regentes van het Koninkrijk – werd de Orde van Oranje-Nassau ingesteld. De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 bij wet ingesteld. Binnen de orde bestaan er 6 ridderlijke graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde.

Meer foto’s op WâldNet

Deel dit bericht: