65 bomen aan Dongeradyk gekapt

De gemeente Dongeradeel wil aan de Dongeradyk in Dokkum 65 essen gaan kappen. Volgens de gemeente is de reden dat ze erg ziek zijn. Het gaat om de bomen die aan de beide zijden van het fietspad langs de Dongeradyk staan. “De conditie van de bomen is dermate slecht dat ze niet meer te handhaven zijn en bovendien gevaarlijk worden”, zo luidt de reactie van de gemeente.

Voor de 65 bomen is inmiddels een kapvergunning aangevraagd en na de kap van de essen zullen er 84 iepen worden terug geplant. De iepen die de essen vervangen, zijn van dezelfde grootte. Het is nog 6 weken lang mogelijk om tegen de kap in bezwaar te gaan. Wanneer de kap precies plaats zal vinden is nog niet precies bekend.

Deel dit bericht:

Artisante naar Dokkum en ook Busch blijft

Twee jaar geleden sloot Artisante aan de Diepswal in Dokkum haar deuren, maar het bedrijf keert weer terug naar de stad. Niet in hetzelfde pand, dat nog steeds te koop en te huur staat, maar even verderop: van Diepswal 5 naar nummer 1. Wat op dit moment nog kledingzaak Mikaza is, zal binnenkort het domein van Artisante worden.

De kledingzaak schuift ook een stukje op, naar de Hoogstraat. Zaterdag 1 februari neemt Mikaza na twaalf jaar afscheid van de Diepswal 1. Wanneer Artisante precies haar intrek zal nemen is niet bekend.

Busch blijft langer
De bovenstaande verhuizing is een voorbeeld van projecten die door binnenstadmanager Olaf Busch wordt begeleid. Hij zal ook het komende jaar in Dokkum actief zijn. Sinds 1 februari 2013 is Busch voor één dag per week aangesteld en het centrale aanspreekpunt voor de trekkers van de verschillende deelprojecten. Ook zorgt hij voor de afstemming van verschillende activiteiten en draagt daarmee bij aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen van Dokkum.

Naast Artisante heeft Busch zich bemoeid met VAKwerk Dokkum, dat diverse panden tijdelijk ingevuld met kunstenaars en ambachtslieden en zal dit ook de komende tijd blijven doen. Wat betreft de afspraken m.b.t de promotie is gesproken met de partijen die iets doen voor de promotie van Dokkum. Bijvoorbeeld de Stichting Stadsmarketing, dossier Dokkum en de gemeente. De kosten voor de binnenstadsmanager zijn € 20.000 per jaar. De gemeente betaalt hiervan €15.000 en de ondernemers €5.000.

Werken aan de binnenstad
In het afgelopen jaar heeft een werkgroep een binnenstadsplan opgesteld. In dit plan is beschreven wat het kernwinkelgebied van Dokkum zou moeten zijn, hoe Dokkum als historische binnenstad binnen de bolwerken op de kaart wordt gezet, hoe Dokkum de beleving en sfeer in de straten kan versterken en hoe omgegaan moet worden met leegstand. De werkgroep binnenstadsmanagement bestaat uit vertegenwoordigers van
ondernemersvereniging Dokkum, stichting stadsmarketing, de vastgoedsector en de gemeente. Ook de actie om de binnenstad van Dokkum schoon te maken kwam van deze werkgroep.

Deel dit bericht:

Tot 1 juli 2014 gratis parkeren in Dokkum


De proef met gratis parkeren in Dokkum wordt tot 1 juli 2014 verlengd. Dat heeft het college van B&W in de gemeente Dongeradeel besloten. Op dit moment mag op de randparkeerplaatsen in Dokkum gratis geparkeerd worden. ‘s Ochtends tot 11.00 uur is het ook mogelijk om in het centrum, binnen de bolwerken gratis te parkeren.

De effecten van de proef zijn door het college geëvalueerd, maar het kostenplaatje is nog niet bekend gemaakt. Ook de financiële consequenties voor de extra periode komen nog voor rekening van de gemeente Dongeradeel. Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart, kan de raad pas eind april een beslissing nemen of gratis parkeren in Dokkum ook na 1 juli 2014 wordt doorgezet.

Door de gemeenteraad werd eerder besloten om een proef te doen met het gratis parkeren. De fracties van het CDA, FNP, ChristenUnie, Algemeen Belang Dongeradeel en de VVD dienden een motie in om dit plan mogelijk te maken. De PvdA in Dongeradeel en de fractie de Vries/van der Galien kwam met een heel ander voorstel tijdens de vergadering. Zij kwamen met een amendement om in Dokkum waardebonparkeren in te voeren. In dat plan kunnen bezoekers van de binnenstad hun parkeerkaartje inleveren bij de Dokkumer winkeliers. Het werd echter de proef met gratis parkeren.

Het nieuwe verkeer- en parkeerbeleid voor het centrum van Dokkum met de naam ‘Vooruit-in-parkeren’ werd eerder ook aangenomen door de gemeenteraad. De gemeente Dongeradeel neemt heeft ook andere maatregelen genomen, zoals het achteraf kunnen betalen van parkeerkaartjes (belparkeren) en het realiseren van extra stallingsmogelijkheden voor fietsverkeer op diverse locaties in de binnenstad. Een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging Dokkum, de Wijkraad Binnenstad en de politie ging eerder ook al akkoord met de plannen.

Deel dit bericht:

Nieuwe bestemming voor oude spuitbussenfabriek


Na jarenlange leegstand heeft de voormalige spuitbussenfabrikant Enna Aerosols uit Dokkum een nieuwe bestemming. Van drie bedrijven is inmiddels bekend dat ze zich zullen vestigen in het pand. Het pand is aangekocht door BKS Elementen uit Dokkum en Kooistra BV uit Dokkum. Ook Autorijschool van der Veen uit Ternaard zal zich in de voormalige spuitbussenfabriek gaan vestigen.

Momenteel werken de 20 medewerkers van BKS nog vanuit een boerenloods in Ternaard. Daarnaast huurt het bedrijf een kantoorruimte in Dokkum. Volgens BKS is de bedrijfsruimte uitermate geschikt voor de houtskeletbouw. Inmiddels hangen de vlaggen van het bedrijf al voor de voormalige fabriek en wordt er hard gewerkt om de boel van binnen en van buiten netjes te maken. Ook de autorijschool uit Ternaard ziet de verhuizing naar Dokkum wil zitten en heeft inmiddels de eigen panden in Ternaard ook verkocht aan een ondernemer uit Nes.

De gemeente Dongeradeel heeft twee kavels op industrieterrein Hogedijken in Dokkum teruggekocht van BKS Elementen, om zo het bedrijf voor Dokkum te behouden. Met de aankoop was een bedrag van €522.900,- gemoeid. Dat is de prijs waarvoor de kavels destijds zijn verkocht en zonder vergoeding van bijkomende kosten. De kavels zijn inmiddels opnieuw te koop bij de gemeente Dongeradeel.

Spuitbussenbedrijf Enna Aerosols werd na een eerdere doorstart in 2006, in 2010 opnieuw failliet werd verklaard. In 2004 bedroeg de netto omzet van het bedrijf volgens de goedgekeurde jaarrekening nog € 23.600.000.
Op de faillissementsdatum in 2006 waren 91 personen in dienst van de spuitbussenfabrikant. Met 47 man werd er daarna verder aan het bedrijf gewerkt, maar omdat er iedere maand zo’n €150.000,- verlies werd gedraaid, trok de bank de stekker eruit en kwam het personeel op straat te staan.

Maar liefst 14 verslagen zijn er bij de curator terug te vinden over het laatste faillissement. Er is veel te doen geweest om de afwikkeling van het bedrijf. Zowel de verkoop van de inventaris, als de oplevering van het gebouw stuitte op problemen. De gemeente Dongeradeel speelt daarin ook telkens een rol en zorgde er nog in 2010 voor dat het pand deel werd verhuurd. Dat was van korte duur. Het bedrijfsonderdeel van Oostergo bedrijven ging ook failliet, evenals het voercentrum Dokkum dat zich in het gebouw zou gaan vestigen. Met de komst van de drie bedrijven en de aankoop van het pand is de nieuwe bestemming van het bedrijf als bedrijfsverzamelgebouw wel helemaal definitief.

Deel dit bericht:

Ontwerp nieuwe Dockumer Sluys van start


In juni 2010 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel een miljoen euro als reserve vastgesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Dockumer Sluys in Dokkum. Sinds het vertrek van supermarkt C1000 uit de binnenstad en het faillissement van Pets Place in Dokkum, ligt ook het openbare parkeerterrein er namelijk niet al te florisant meer bij.

Voor het miljoen dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld, wordt al het straatmeubilair, openbaar groen, verlichting en de wegen opgeknapt. Na een lange periode, waarin de projectontwikkelaar bezig is geweest om de exploitatie van de Dockumer Sluys rond te krijgen, gaat de (ver)bouw van de Dockumer Sluys van start. Er is een exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar afgesloten en de bouwvergunning is afgegeven. De winkel looproute vanaf de zuidzijde van Dokkum, dus vanaf de Woudpoortsbrug, door het winkelcentrum naar de binnenstad van Dokkum wordt door de plannen een stuk aantrekkelijker. De ontwikkelaar wil het bestaande winkelcentrum gaan vernieuwen. De projectontwikkelaar heeft aangegeven om in 2014 het gebouw op te leveren. De plannen die de ondernemer met de oude C1000 had zijn sindsdien behoorlijk afgeslankt, maar zijn wel op korte termijn uit te voeren.

Op 4 juli 2013 werd daarom 80.000 euro als voorschot beschikbaar gesteld om vast met de ontwerpfase te kunnen beginnen. Nu, 5 maanden later, is het dan eindelijk zover dat de daadwerkelijke ontwerpfase van start is gegaan. Het ontwerp van herinrichtingsplan zal tot stand komen met vertegenwoordiging van de bewoners, de wijkraad binnenstad, Ondernemersvereniging Dokkum en de projectontwikkelaar.

Deel dit bericht: