Brief van burgemeester Marga Waanders

Beste mensen,

Het is bijna zover! Zaterdag komt Sinterklaas aan in Dokkum.
Velen vanuit de Dongeradeelse samenleving hebben een rol in de voorbereiding van de intocht. Al weken zijn kinderen, ondernemers, verenigingen, organisatie, hulpdiensten, kinderburgemeester, projectorganisatie en gemeente bezig met voorbereiden, oefenen, regelen, aankleding, interviews geven enz. Ik wens deze mensen allemaal heel veel succes toe en bedank jullie bij voorbaat voor de geweldige inzet en samenwerking.


Toen we ons aanmeldden bij de NTR met het verzoek de landelijke intocht van Sinterklaas te verzorgen, wisten we ook dat de discussie over de pieten ons deel zou worden. Met de NTR zijn we het gesprek daarover aangegaan. De pieten die Dokkum aandoen, zien er ieder jaar, dankzij de Sint Nicolaas Centrale  Friesland, hartstikke mooi uit. Dat geldt ook voor dit bijzondere jaar, maar er zal wel sprake zijn van meer diversiteit in hun verschijningsvorm. Landelijk is er een trend ingezet en daar gaan wij als gaststad in mee, in goed overleg en met volle instemming. Doel is immers om voor alle kinderen in Nederland een mooie intocht te organiseren.

Afgelopen weekend heeft ‘Stichting Nederland wordt Beter’ een kennisgeving gestuurd naar de gemeente. Hierin geven ze aan dat ze gebruik willen maken van het grondrecht om te komen demonstreren op 18 november. De gemeente moet dat mogelijk maken, maar stelt daar wel voorwaarden aan. De belangrijkste voorwaarde is dat de intocht niet wordt verstoord. Voordat de deelnemers aan de demonstratie van ‘Stichting Nederland wordt Beter’ naar hun plek aan de route worden begeleid, lopen ze gezamenlijk op vreedzame wijze, een deel van de tocht. Dit is voorafgaand aan de uitzending. Ze willen een statement maken en gaan daarna naar de plek die hen wordt toegewezen. Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, maar het gaat des te beter als we accepteren dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Met deze groep is overigens vooraf prima overleg geweest. Juist omdat er goede afspraken zijn gemaakt, heb ik het vertrouwen dat het goed gaat verlopen.

Ik begrijp dat dit onder mensen in deze regio tot onbegrip kan leiden. U hoeft het echter ook niet met deze standpunten eens te zijn, om elkaars mening te respecteren. Hierbij doe ik dan ook een beroep op alle bezoekers van het evenement. Samen hebben wij de sleutel in handen om er een schitterende intocht van te maken en Dokkum en onze regio van haar beste kant te laten zien, aan elkaar en aan de rest van Nederland.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester gemeente Dongeradeel
Marga Waanders