7. Het Haantje / De vergulde Haan


Grote Breedstraat 16 / Oostersingel
Het Haantje / De vergulde Haan

Periode
< 1657 –    1803    daarna woning, erf, schuur, stalling

Korte omschrijving
Reinsk Bauckes, de weduwe van Michiel Hessels verkoopt op 24 februari 1657 een ‘huisinge, brouwerij ende mouterie in de Oosterstraat ende met het agsterend bij de Wijme aen de straet binnen voorschreven steedde’ aan Harmen Dirx brouwer en burger te Dokkum en Eelckien Jacobs dogter. Een wijme was een soort hijstoestel. Vanaf 1743 is jeneverstoker en handelaar in wijnen en brandewijn Leendert Pivé eigenaar-brouwer van De Vergulde Haan. Jan Ysaks van der Werff was in 1786 medekoper van brouwerij Swanenburg aan de Legeweg en laat de brouwerij aan de Diepswal en Lange Oosterstraat afbreken. Zo komt een einde aan brouwerij De Vergulde Haan.

> Naar het overzicht


Foto: Warner B. Banga