3. Het Wagentje

Oostersingel
Oostersingel 42
Het Wagentje

Periode
1662 – < 1876    daarna woning en pakhuis


Korte omschrijving
Tegenover het woonhuis van brouwerij Het Wagentje lag vroeger een brugje over de gracht van de Oostersingel. Voorheen een vaste pijp, maar later een zogenaamde kettingbrug, gemaakt door de old burgemeester Claas Overhart voor 180 gulden en in 1713 vernieuwd. Daarna vervangen
door een houten ophaalbrug, naast het wipbrugje bij het Schoenmakersperk de enige ophaalbrug over de Dokkumer binnengracht. Uiteindelijk zal Sytses zoon Ive Hansma de brouwerij tussen 1860-1867 opheffen. Hij en Fokko Ozinga van brouwerij De Drie Gekroonde Rozen zijn dan de twee laatste bierbrouwers van Dokkum. Ze besluiten in 1867 om de Bonifatiusbron, waarvan zij het octrooi en het monopolie bezitten, als drinkwatervoorziening aan de stad Dokkum te schenken.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga