19. Het Paard / Het Witte Paard


De Dijk 10
Het Paard / Het Witte Paard

Periode
< 1585 – < 1862    daarna woning, winkel, handel

Korte omschrijving
Eén van de oudste gegevens over een Dokkumer bierbrouwerij dateert van 21 mei 1585. In in een proclamatie komen we de bierbrouwer Pieter Augustinus tegen, die aan de het Dokkumer Diep woonde: ‘d’Erffgenamen van wijlen Tako Sirckzn. ende Saep Wygboltsdochter echteluyden renten ut het huys op Diepswall daer eenen Peter Augustinus brouwer nu ter tijt in woont.’ De naastgelegen steeg kreeg al snel de naam Brouwerssteeg. Rein Rademaker is in  één van de drie laatste Dokkumer bierbrouwers, maar al binnen tien jaar biedt ze de brouwerij etc. weer te koop aan. Er is dan sprake van brouwerij ‘Het Witte Paard.’ Benne Hoekstra woont nog in de woning naast de brouwerij, waarin hij op 23 februari 1861 zal overlijden. Opvallend genoeg is er direct daarop een boelgoed van ‘brouwersgereedschap, meubelen, huisgeraden’ en een oproep om vaten, manden of kruiken, die eigendom zijn van bierbrouwersche Hiltje Jonkman, in te leveren. Blijkbaar maakte zij gebruik van de kennis en ervaring van de oud-bierbrouwer Benne Hoekstra en stopt Hiltje na het wegvallen van diens expertise met het brouwen van bier.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga