18. De Son / De Valk


Keppelstraat 12 / deel parkeerterrein Schermersweide (Valksteeg)
De Son / De Valk

Periode
< 1667 – < 1815    daarna pakhuis. plaisiertuin en zomerhuis. wijnhandel, timmerwinkel

Korte omschrijving
Brouwerij ‘De Son’ begint in eerste instantie in het midden van de 17e eeuw als een bierbrouwerij, maar eindigt begin 19e eeuw als azijnbrouwerij. In tegenstelling tot de andere Dokkumer brouwerijen, die ieder op één locatie gevestigd zijn, is deze bier- en azijnbrouwerij op twee locaties gevestigd, gescheiden door een openbare weg of steeg. De azijnbrouwerij is naar de tussenliggende Valkstraat of -steeg ‘De Valk’ genoemd. Als weduwnaar Minne Hornsma in 1746 het gehele brouwerscomplex
verkoopt, wordt er een inventarisatie opgemaakt met een heel duidelijk onderscheid tussen de bier- en azijnbrouwersgereedschappen. Mogelijk hoopt Minne Piers daarmee aan te tonen dat hij wel degelijk een bierbrouwer is en dus in aanmerking komt voor het gilde-lidmaatschap, zodat hij gratis gebruik mag maken van het water uit de Bonifatiusfontein.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga