17 De Crab / De Vergulde Klok


Keppelstraat 1 en Stenendam 1
De Crab / De Vergulde Klok

Periode
< 1622 – < 1824    daarna mouterij, cichoreifabriek

Korte omschrijving
Op 25 mei 1622 gaat Offke Sakes uit Wanswert voor het Gerecht van Dokkum in ondertrouw met Trijntie Hendrixdr. uit Dokkum. Tot zijn overlijden in 1650 vormen zij het brouwersechtpaar van de brouwerij aan de Stenendam. In 1824 laat het Provinciale Bestuur bij alle brouwerijen een ‘roeijing’ uitvoeren. Dit is een peiling om het alcoholpercentage in het bier vast te stellen, nodig voor de belastingheffing. Bierbrouwerij De Vergulde Klok staat niet op de ‘roeijing-list’ en is dan dus niet meer in werking. De laatste telg van de Brouwer-dynastie, voormalige brouwer Freerk Jans Brouwer, biedt op 7 december 1829 in een advertentie in de Leeuwarder Courant zijn woning en de mouterij te koop aan, maar tot een verkoop komt het niet.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga