16. De Drie Haringen


Stenendam 13
De Drie Haringen

Periode
< 1614 – < 1750    daarna pottenbakkerij

Korte omschrijving
Feike Henrikszn. en Trijn Cornelisdr., echtelieden en burgers te Dokkum, proclameren in februari 1614 tweemaal de koop van een halve brouwerij. De omschrijving van de verkochte pottenbakkerij geeft een laatste beeld van de omvang van de voormalige brouwerij De Stenendam, waarvan de mouterij zich vanaf de oostzijde aan de Molensteeg uitstrekte tot bijna aan de voormalige Putstoelsteeg en huidige Wortelhaven aan de Westzijde. De oorspronkelijke brouwerijgebouwen omvatten meerdere kadastrale nummers, die echter anno 1832 zeer moeilijk aan te geven zijn.

Naam is bedacht door de auteurs en verwijst naar familiewapen Heringa

Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga