14. De Gouden Hand


14. Vleesmarkt 33
De Gouden Hand

Periode
< 1605 –    1819 daarna woning en koemelkerij

Korte omschrijving
De brouwerij die later bekend zal staan onder de naam De Gouden Hand, wordt voor het eerst genoemd op 7 juni 1605. Het huwelijk van Sytse Hansma in 1741 met de – bijna – 17-jarige Sjoerdtje Jacobs Verhoek geeft stof tot nadenken. Was de bruid zo aantrekkelijk of manipuleerde zij hem zo, dat het tot een huwelijk kwam? Opvallend in dit verband is de nieuwe gevel anno 1743. De nagelaten erfenis van vader Douwe Cornelis Hansma voor Sytse wordt geschat op 2000 caroligulden.

Dit kapitaal betekent echter niet dat Sytse Hansma een zeer welgestelde brouwer is en ook niet iemand die het zich kan veroorloven om een rijk versierde gevel met een gouden hand in een voor Dokkumer begrippen wat pronkerige stijl te laten maken. Is dit op aandringen van Sjoerdje Verhoek? Feit is dat de kosten dermate hoog zijn, dat meesterbrouwer Sytse Douwes Hansma en Sjoerdtie Jacobs Voorhoek verklaren dat ze Claas Sapir huijsman omtrent Oudzijl 600 caroligulden schuldig zijn, vanwege ontvangen penningen.

> Naar het overzicht