13. Bij de Bonte Brug


Legeweg 1
Nauta’s Waltsje/Bij de Bonte Brug

Periode
< 1586 – < 1751    daarna drankenhandel

Korte omschrijving
De verkoopgeschiedenis van de brouwerij laat zien dat de namen van de Bonte Brug en het Kleindiep door de jaren heen aan verandering onderhevig geweest zijn: ‘Gelegen bij de Olde brugge bij de Drie Pijpen’ in 1607. ‘Bij de houten brugge’ in 1632, ‘Bij de nieuwe brug’ in 1634 en ‘Ten zuiden Het Groot Diept’ in 1606, ‘Het Diept’ in 1632, ‘De Ee’ in 1653, ‘De vaart oft Ee’ in 1660 en ‘Het Stadsdiept’ in 1682 . Na het overlijden van Claes Bockes Bockma en Reintien Hajes Eisma zijn er geen directe erfgenamen, want voor zover bekend zijn al hun zes kinderen dan reeds overleden. Huis en brouwerij worden in 1751 verkocht door burgemeester Benjamin Bekius en coopman Harmen Alberts uit Dokkum als ‘geautoriseerde reddes van de zeer uitgebreidt omschreven boedel’. Claas Bockes en Reintien Hajes zijn de laatste bierbrouwers aan de Legeweg bij de Bonte Brug. De bestemming van huis, brouwerij en mouterij veranderen na hun overlijden in drankenhandel en/of stokerij, in Dokkum vooral bekend door Klaas Wiebes Nauta van ‘Nauta’s waltsje’.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga